Hjem Eará álgoálbmogat
Árvádus: Oainnát gal, muhto gitta it fáhte.

Álgoálbmogiin lea rikkes muitalanárbevierru mii ain muhtun muddui eallá ja fievrriduvvo buolvvas bulvii njálmmálaččat. Dát kultuvrrat eai leat liikká guhkes áigái leamaš buhtes njálmmálaš kultuvrrat. Máilmmis ii gávdno báljo oktage kultuvra mii ii leat vásihan čállon teavstta ja dan váikkuhusaid. Smiehta mat mii lea erohus muitalusas mii lea fievrriduvvon njálmmálaččat buolvvas bulvii ja čállon teavsttas.

Beroškeahttá teknologalaš ovdáneamis lea ain ollu kultuvrrain jurddašanvuohki mii muittuha buhtes njálmmálaš kultuvrra jurddašanvuogi. Máidnasat, muitalusat ja myhtat ellet ain ja duođaštit mo sii leat eallán ja jurddašan.